Op 3 mei is het SOOZ samen met de LSVb langs geweest op de Grote Markt van Zwolle als onderdeel van de Check je Rechten tour (CJR-Tour). Deze tour is bedoeld om studenten uit het hoger onderwijs te wijzen op hun rechten en hen bewust te maken van het bestaan van de studentenvakbonden en de studentenlijn. Tijdens de tour werden flyers uitgedeeld en quiz-vragen gesteld door de vrijwilligers van de juridische balie aan de studenten.

Studenten kunnen de studentenlijn benaderen over diverse (juridische) kwesties. 22% van de vragen of klachten gaan over het collegegeld. Daarmee is dit het meest voorkomende onderwerp binnen de studentenlijn. Zowel studenten van universiteiten als hogescholen kunnen contact opnemen met de studentenlijn, maar hbo-studenten doen dit relatief vaker dan universitaire studenten. Aan de hand van deze cijfers is de CJR-Tour tot stand gekomen. Naast de landelijke studentenlijn kunnen studenten natuurlijk ook contact opnemen met de juridische balie van het SOOZ. Meer informatie daarover hier.

Want juist nu, tijdens de coronacrisis, is het van belang dat studenten bewust worden van hun rechten. Deze worden namelijk steeds meer opzij geduwd en genegeerd. Zo wordt er steeds meer online proctoring gebruikt, ook in situaties waarin dat niet nodig is. Daarnaast betalen studenten gemiddeld 100 euro per maand te veel aan huur! Hier kun je tegenin gaan bij de Huurcommissie, maar de meeste studenten weten dit helaas niet. Ben jij benieuwd of je teveel huur betaald? Check dan nu je kamer!