Rapport studentenhuisvesting

Afgelopen maandag 17 juni hebben wij als SOOZ het rapport studentenhuisvesting gepresenteerd bij de raadsvergadering van de gemeente Zwolle. Het rapport is opgesteld door de studentenhuisvestings werkgroep van verschillende studentenverenigingen en het SOOZ.

Bij het afnemen van deze enquête heeft het SOOZ de scholen van de Zwolse8, de studentenverenigingen en de desbetreffende belangenorganisaties gevraagd om deze enquête uit te zetten onder haar studenten. Het doel van dit rapport met de bijbehorende enquête is om de belanghebbende, de studenten en betrokken partijen inzicht te geven in de vastgestelde situatie.

De enquête is ingedeeld in vier subthema’s (veiligheid, huurprijs, service en verhuur). Op de vraag hoeveel studenten een brandblusser in hun studentenwoning hebben, geeft 29% van de studenten aan deze niet te hebben. Daarbij geeft 40,6 procent aan bepaalde constructies in huis als onveilig te ervaren en geeft nog eens 84,8 procent aan niet te zijn ingelicht over een brand protocol. Meer hierover is te vinden in het rapport.

Het rapport:

Enquete studentenhuisvesting Rapport

Delen via: