Nieuw SOOZ Bestuur

Vanaf 1 september 2017 heeft Bestuur Boekelder zitting genomen. Na onze instemming zijn we druk bezig geweest met ons inwerken. Het oud-bestuur heeft een flinke overdracht voor ons voldaan. Zij hebben een inwerkweekend georganiseerd om zoveel mogelijk kennis op ons over te kunnen dragen, vanuit henzelf maar ook middels trainingen. Ook zijn we op meetings van de Landelijke Studenten Vakbond geweest. Deze bekleedde tevens een ALV waar wij, samen met de rest van de federatie, op landelijk niveau
besluiten maken.

Het nieuwe bestuur is als volgt geconstitueerd;

Voorzitter – Sven Boekelder
Vicevoorzitter – Bertine Timmermans
Secretaris – Marieke Herweijer
Penningmeester – Misja Groen
Algemeen Lid – Marjolein da Graça

Delen via: