Nieuwe samenstelling bestuur SOOZ!

Sinds 14 maart hebben wij een andere bestuurssamenstelling. Na het vertrek van Misja Groen als penningmeester, hebben wij een nieuw bestuurslid aangenomen. Ook zijn de functies van bijna alle overige bestuursleden gewijzigd.

De nieuwe samenstelling is als volgt;
Voorzitter – Marieke Herweijer
Vicevoorzitter – Bertine Timmermans
Secretaris – Marjolein da Graça
Penningmeester – Stefan Petter
Algemeen Lid – Sven Boekelder

Delen via: