Oerdom

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

In de Onderwijs- en examenregeling (OER) van je faculteit en/of opleiding staan alle regelingen waarmee je als student in het onderwijs te maken krijgt of die je nodig hebt om van bepaalde voorzieningen gebruik te kunnen maken. Elke opleiding heeft in de OER een gedeelte waarin het standaard studieprogramma is vastgelegd en waar staat op welk niveau je onderdelen van je studieprogramma moet behalen om de opleiding af te ronden. De regelingen in de OER zijn bindend. Hieronder staan per school de doorverwijzingen:

Windesheim

https://www.windesheim.nl/studeren/studeren-bij-windesheim/rechten-en-plichten/2017-2018/

mbo.zone

https://mbozone.nl/over-mbo-zone/ – (Praktische informatie > documenten)

Viaa

https://www.viaa.nl/over-viaa/organisatie-en-bestuur/regelingen-en-stukken/

Artez

https://www.artez.nl/studeren-bij-artez/praktische-zaken-en-regelingen

Cibap

https://www.cibap.nl/over-ons/alles-over-het-cibap/ – (Onder Codes en Regelingen)

Katholieke Pabo Zwolle

Te vinden op de interne portal – (https://sp2013.kpz.nl/)

Deltion

Te vinden op de interne portal – (http://mysite.deltion.nl/)

Landstede

https://www.landstedembo.nl/paginas/onderwijs-en-examenregeling/