Organisatie

SOOZ is een federatie, dat betekent dat we bestaan uit lidverenigingen. Dit zijn studenten- en studieverenigingen, medezeggenschapsorganisaties, en studentenbelangenbehartigers. Zij vormen, samen met onze individuele leden, de ALV (Algemene leden vergadering). Zij beslissen mee over ons beleid en onze dagelijkse bezigheden.
De dagelijkse vertegenwoordiger van het SOOZ is het bestuur. Het bestuur bestaat uit zeven mensen, die allemaal affiniteit hebben met het studentenleven. Daarnaast helpen we studenten bij onze juridische balie, die wordt gerund door vrijwilligers met een juridische achtergrond, om studenten te helpen met problemen.