Bestuur

Ieder collegejaar wordt het SOOZ bestuurd door een nieuwe groep enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor Zwolle Studentenstad. Voor collegejaar 2017-2018 is dat bestuur Boekelder.


Sven Boekelder
Voorzitter
06 46 10 79 91
voorzitter@sooz.nl

Bertine Timmermans
Vicevoorzitter
06 42 67 21 31
vicevoorzitter@sooz.nl

Marieke Herweijer
Secretaris
06 26 05 72 98
secretaris@sooz.nl

Misja Groen
Penningmeester
06 83 57 38 08
penningmeester@sooz.nl

Marjolein da Graça
Algemeen lid
06 48 75 19 13
algemeenlid@sooz.nl